Her kommer noterne fra "sprog" workshoppen:


Her kommer materialer fra engelsk